Styrelse

Aktuellt

2023-05-12 - 2023-05-14


Årsmöte 2023

Bilder från Wienresan 2022 finns nu tillgängliga i Bildarkivet.


Styrelse

Göran Sundström, ordf.

Tel: 070-633 97 76
Erica Åqvist, vice ordförande


erica.aqvist@gmail.comErika Fahlén


erika@fahlens.orgHans Hultkvist

Tel: 070-481 71 12

Tel: 070-337 11 42

Tel: 070-399 31 79
Göran Karlsson

Tel: 070-829 18 51
Bengt Silvander

Tel: 070-629 24 65
Pär Steinwall

Tel: 070-569 44 63
Björn Haslum, suppleant    


haslumbjorn@gmail.com

Tel: 070-665 13 50

Ingen i styrelsen bor här, men det gjorde en Järnhandlare på 1930-talet. Se bostaden på Skansen